Пр. Науки, 78 (Голосеевский): (096) 441-25-91, (063) 870-13-73                    
Ул. Березова, 63 (Подольский, Берковец): (063) 230-85-85, (068) 230-85-85

Уважаемые посетители! Обращаем Ваше внимание на то, что в нашем центре с 9-10ºº и с 20-21ºº проходит пересменка. В это время прием животных не ведется (кроме экстренных случаев). После 21ºº остается дежурный доктор.

Договор об оказании ветеринарных услуг

Договір про надання ветеринарних послуг

№ ________________ м Київ «___» ___________________ 20_____ р Ветеринарно-консультаційний центр «Рудий кіт» далі іменоване «Виконавець», в особі директора Дмитра Миколайовича Курінця, що діє на підставі Свідоцтва, з одного боку, і _______________________________________________________________, власник тварини ________________________________________, іменований (-а) надалі «Замовник», з іншого боку, уклали цей договір про наступне: Предмет договору
 1. Виконавець зобов'язується надати ветеринарні послуги (консультативно-діагностичні та лікувально-профілактичні заходи, спрямовані на поліпшення стану здоров'я тварини Замовника і послуги, пов'язані з проведенням цих заходів), а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцю вартість наданих ветеринарних послуг.
Права та обов'язки сторін
 1. Виконавець зобов'язується:
2.1. Проводити в умовах стаціонару або призначити для амбулаторного проведення комплекс ветеринарних послуг. 2.2. Надавати ветеринарні послуги належним чином в рамках можливостей, які має Виконавець, з залученням кваліфікованих ветеринарних лікарів і фахівців ветеринарного центру. 2.3. Видати протягом трьох робочих днів, на прохання Замовника, виписку з історії хвороби тварини Замовника, із зазначенням проведених консультативно-діагностичних та лікувально-профілактичних заходів та їх результатів. 2.4. Довести до відома Замовника про можливість несприятливого результату надання ветеринарних послуг у разі, коли тварина надійшла в критичному стані, при свідомо відомій неможливості досягнення поліпшення стану здоров'я тварини або при наявності протипоказань до проведення необхідних лікувальних заходів.
 1. Виконавець має право:
3.1. Залучати для консультації при необхідності і на свій розсуд сторонніх фахівців. 3.2. Відмовити в прийомі і наданні ветеринарних послуг при отриманні від Замовником неповних, недостовірних, а так само завідомо неправдивих даних про стан здоров'я тварини; при неадекватній поведінці Замовника; при наявності у Замовника ознак алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; при виявленні у тварини протипоказань або свідомо відомої неможливості досягнення поліпшення стану здоров'я тварини; при недотриманні приписів і маніпуляцій, призначених лікарем і фахівцями клініки; при відсутності письмової згоди Замовника на проведення діагностичних і лікувально-профілактичних заходів; при відсутності оплати за надані ветеринарні послуги; якщо тварина не вакцинована проти сказу.
 1. Замовник зобов'язується:
4.1. Надати повну і достовірну інформацію про тварину, про наявні та перенесені захворювання, травми, операції. Пред'явити всі наявні медичні документи на тварину. 4.2. Дотримуватися і строго виконувати всі призначення і приписи лікуючого лікаря і фахівців клініки. 4.3. Негайно інформувати лікуючого лікаря і фахівців клініки про всі зміни стану здоров'я тварини в ході обстеження та лікування. 4.4. Ознайомитися і підписати документи, що підтверджують згоду Замовника на проведення діагностичних і лікувально-профілактичних заходів. 4.5. Оплатити надані ветеринарні послуги відповідно до пунктів 7 і 8 цього договору.
 1. Замовник має право:
5.1. Отримувати інформацію про захворювання тварини під час лікування, а так само про прогнози, можливі наслідки, ускладнення та інші обставини, які можуть супроводжувати процес лікування або виникати під час нього. 5.2. Відмовитися від отримання ветеринарних послуг і розірвати договір, сплативши послуги, надані на момент відмови. 5.3. Звернутися до Виконавця з проханням поміняти лікаря в процесі надання ветеринарних послуг. Вартість послуг і порядок оплати
 1. Вартість ветеринарних послуг визначається відповідно до прейскуранта Виконавця.
 2. Оплата здійснюється відразу після надання ветеринарних послуг, окрім послуг, перелічених в п.8 цього договору.
 3. Оплата таких ветеринарних послуг, як перебування в стаціонарі, хірургічні операції і діагностичні процедури, здійснюється авансовим платежем у розмірі 25% від передбачуваної вартості послуг. Частина, що залишилася оплачується після надання цих ветеринарних послуг.
Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів
 1. Виконавець несе відповідальність перед замовником відповідно до чинного законодавства.
 2. Виконавець не несе відповідальності за життя і здоров'я тварин у випадках, передбачених пунктами 3.2 та 5.2, а так само в разі не виконання Замовником обов'язків, передбачених в пункті 4 цього договору.
 3. При виникненні розбіжностей між Замовником та фахівцями клініки з питання обсягу і якості наданих ветеринарних послуг, вони вирішуються шляхом переговорів, за участю головного лікаря клініки або особи, яка виконує його обов'язки.
 4. Сторона, яка вважає, що її права за цим договором порушені, направляє іншій стороні претензії в письмовому вигляді. Одержувач зобов'язується відповісти на отриманий лист у термін до десяти робочих днів з моменту отримання.
 5. При недосягненні згоди спори вирішуються в установленому законом порядку.
Терміни дії договору
 1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до виконання сторонами всіх зобов'язань.
 2. Дія договору може бути припинено за згодою сторін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором.
 3. Замовник має право в будь-який час відмовитися від виконання чинного Договору при умові сплати Виконавцю фактично понесені Виконавцем витрати.
 4. Надання послуг собакам проводиться при наявності на них нашийника і намордника.
 5. Фіксація тварини при рентгенологічному обстеженні здійснюється Замовником. Виконавець забезпечує Замовника засобами індивідуального захисту.
 6. У разі загибелі тварини, що знаходилась під наглядом Виконавця, у випадку виникненні непорозумінь, Замовник не заперечує проти проведення патологоанатомічного розтину.
Реквізити сторін

Замовник

ПІБ_______________________________________

Паспорт _____ № ____________________________

Видано «____» _______________________________

____________________________________________

Адреса______________________________________

____________________________________________

Телефон____________________________________

Підпис _______________

Виконавець

ФОП Курінець Дмитро Миколайович

Адреса: 03127, м. Київ,

просп. 40-річчя Жовтня,

буд. 118, корп. 1, кв. 28

ЄДРПОУ 3237803659

Підпис____________/Курінець Д. М./

Правила приема животных

Правила приема животных в ВКЦ «Рудий кіт»

 • При первом обращении в ВКЦ «Рудий кіт» владелец обязан подписать договор-соглашение про обслуживание животного в центре.
 • Обращаем внимание, что мы не обслуживаем не вакцинированных от бешенства животных.
 • Владелец животного обязуется предоставлять правдивую и исчерпывающую информацию, касающуюся животного и его изменения в состоянии здоровья, наличии хронических заболеваний, индивидуальной непереносимости препаратов и т. д.
 • Размещение на стационар-отель животных проводиться при наличии всех вакцин и обработки против экто-, эндопаразитов.
С 22:00 до 07:00 действует ночной тариф на все виды услуг и манипуляций. ВКЦ «Рудий кіт» имеет право отказать в обслуживании:
 • Владелец не подписал договор-соглашение с центром;
 • Владелец животного не является совершеннолетним;
 • Животное агрессивное;
 • Владелец животного находится в алкогольном, наркотическом опьянении;
 • Владелец ведет себя на территории заведения агрессивно, пользуется ненормативной лексикой при общении с ветеринарными специалистами;
 • Полностью или частично не выполняются рекомендации и назначения врачей;
 • При непогашенной задолженности за услуги предоставленных ранее.

Договор прилагается.

RussianUkrainian